LB MINERALS, s.r.o. se zabývá především těžbou, úpravou a zpracováním kaolinů, jílů, živců, kameniva a písků. Rovněž zajišťuje prodej dalších svých výrobků, jako jsou např. filtrační křemelina a sorbenty.

Společnost je součástí koncernu LASSELSBERGER a patří mezi významné dodavatele surovin ve střední Evropě. Vysoká kvalita produktů a environmentální standard společnosti LB MINERALS jsou doloženy certifikací integrovaného systému managementu dle požadavků norem EN ISO 9001,14 001 a 50 001.

Nahoru

Copyright © 2015 - 2024 LB MINERALS, s.r.o., Impressum