Laboratoře LB MINERALS, s.r.o.

Rozhodující činností při realizaci produktu v jednotlivých lokalitách (výrobních jednotkách) je monitorování a měření ~ kontrola kvality surovin a výrobků a kontrola stupně ovlivnění životního prostředí.

Operativní řízení výroby vyžaduje mít tyto informace průběžně k dispozici. Proto jsou přímo v lokalitách umístěny provozní laboratoře, které jsou vybavené specializovanými přístroji, dle požadavků a charakteru provozu. Laboratoře jednotlivých lokalit jsou zaměřeny na daný typ produktu a zároveň úzce spolupracují s centrální laboratoří, která sídlí v Horní Bříze.

Laboratoře VJ Plzeňsko se specializují na technologické zkoušky kaolinů a kameniva
Laboratoře VJ Chodsko se specializují na technologické zkoušky živců, kaolinů a kameniva
Laboratoře VJ Třeboňsko se specializují na technologické zkoušky živců a kameniva, křemeliny, jílů a křemelinových nebo bentonitových sorbentů
Laboratoř VJ Chebsko se specializuje se na chemické a technologické zkoušky jílů a písků
Laboratoř VJ Morava provádí technologické zkoušky kameniva
Laboratoře LB MINERALS, s.r.o.Laboratoře LB MINERALS, s.r.o.Laboratoře LB MINERALS, s.r.o.Laboratoře LB MINERALS, s.r.o.Laboratoře LB MINERALS, s.r.o.

Centrální laboratoř LB MINERALS má zavedený systém kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, akreditovaný ČIA pod č.1173 pro:

a provádí další technologické zkoušky jílů, kaolinů a kameniva; případně dalších dodaných silikátových surovin a materiálů.

Osvědčení o akreditaci (377 kB) Prohlášení o zásadách osobních údajů (63 kB) Ceník laboratorní prací – 2024 (363 kB)

Kontakt na laboratoř

Certifikace integrovaného systému managementu společnosti LB MINERALS poskytuje zákazníkovi takovou garanci smluvních parametrů, že v řadě případů nemusí provádět vlastní kontrolu kvality dodaného produktu.

Nahoru

Copyright © 2015 - 2024 LB MINERALS, s.r.o., Impressum