Kvalita

Společnost LB MINERALS úspěšně navázala na certifikované systémy jakosti předchozích společností
a obstála při recertifikaci již integrovaného systému managementu dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 (169 kB)

Potvrdila tak, že zavedený jednotný systém managementu je vyhovující a splňuje požadavky všech zainteresovaných stran. Tento systém řízení motivuje trvalý proces neustálého zdokonalování všech činností společnosti LB MINERALS a také zvyšuje jejich účinnosti pro lepší uspokojování potřeb všech zákazníků. Systém řízení neustále řeší současné problémy a snaží se předcházet problémům budoucím.

Politika integrovaného systému řízení (94 kB)

Pro následující období stanovilo vedení společnosti politiku integrovaného systému a na ni navazující cíle tak, aby společnost LB MINERALS zvládla přípravu na totální řízení kvality. V každé z výše uvedených oblastí jsou formulovány základní cíle společnosti, způsoby jejich realizace a odpovědnost pracovníků za jejich realizaci. Výše uvedená politika LB MINERALS specifikuje základní záměry a směr společnosti v oblasti kvality o ochrany životního prostředí, včetně očekávání budoucích potřeb zákazníků a dotčených stran. Cíle jsou rozpracovány do dílčích kroků jednotlivých útvarů a výrobních jednotek, jejich plnění se průběžně hodnotí. V případě zjištění odchylek od stanovených cílů jsou přijímána přiměřená opatření.

Dodržování všech prvků systému ve všech fázích provádění veškerých činností je imperativem, který zajistí úspěch obchodního případu a naplnění základního principu systému řízení jakosti – spokojenost zákazníka.

Nahoru

Copyright © 2015 - 2024 LB MINERALS, s.r.o., Impressum