Představení společnosti LB MINERALS

LB MINERALS, s.r.o. je součástí skupiny LASSELSBERGER.

Představení společnosti LB MINERALS

Široké spektrum této společnosti ji řadí mezi nejvýznamnější dodavatele surovin v regionu střední Evropy.

LB MINERALS, s.r.o., se zabývá především těžbou, úpravou a zpracováním kaolinů, jílů, živců, kameniva a písků. Rovněž zajišťuje prodej dalších svých produktů, jako je filtrační křemelina a stelivo.

LB MINERALS, s.r.o., v současné době spravuje v rámci České republiky 41 dobývacích prostorů, a díky tomu může nabídnout svým zákazníkům široký sortiment surovin, využitelných v mnoha průmyslových odvětvích.

Nejznámější produkty společnosti LB MINERALS jsou kaoliny, dodávané jako keramické a směsné sanitární, které jsou využívány v keramickém průmyslu při výrobě obkladů, dlaždic a sanitární keramiky. Kaolin se dále velmi často používá při výrobě papíru, barev a laků, plastů, lepidel, tmelů, ale například i léčiv ve farmaceutickém průmyslu. V poslední době zaznamenala dynamický nárůst výroba mletých kaolinů pro skleněná vlákna, související s jejich uplatněním jako nového materiálu ať už v automobilovém průmyslu, nebo například v obalové technice. V tomto oboru představuje společnost LB MINERALS jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů v Evropě.

Kromě kaolinů, které jsou dominantní částí spektra výrobků společnosti LB MINERALS, mají klíčový význam i jíly. Například žáruvzdorné jíly, nacházejí uplatnění při výrobě keramických obkladů a dlažeb, pálených střešních tašek, elektroporcelánu, užitkové keramiky a komínových vložek. Bělninové jíly se používají ve výrobě elektroporcelánu, porcelánu a zdravotní keramiky. Pro tradiční strojařské obory nabízí LB MINERALS především své slévárenské jíly, a to pro výrobu slévárenských forem jako součást formovací a těsnící hmoty.

Významnou pozici mezi dodávanými surovinami zaujímají také živce, které jsou používány zejména při výrobě skla, keramických slinutých dlaždic, sanitární keramiky, porcelánu, glazur, smaltů, frit.

Výroba kameniva a písků nabývá neustále na významu, za období působení společnosti Lasselsberger zde bylo dosaženo nejdynamičtějšího rozvoje. Z původních představ o existenci vedlejšího produktu, který vzniká při výrobě kaolinu a živce, se stalo kamenivo a písek plnohodnotným výrobkem, a to zejména z toho důvodu, že jejich kvality a dodávané parametry jsou přesně přizpůsobovány požadavkům zákazníků. Kamenivo a písky jsou používány především pro výrobu transportních betonů a betonových tvarovek, včetně výroby prefabrikátů typu pórobetonu, betonových dílů a tvarovek, betonových střešních krytin a asfaltových směsí, které se využívají především ve stavebnictví.

Do budoucna je hlavním cílem společnosti LB MINERALS zabezpečení požadovaných dodávek stále kvalitnějších surovin pro všechny dnešní i budoucí zákazníky. Záměrem je udržet své významné postavení na trhu a tomu podřídit intenzivní vývoj nových výrobků, řešených především na bázi směsných materiálů s důrazem na dosažení požadovaných parametrů dodávané suroviny, ale i na optimalizaci využití přírodních zdrojů.

Videa LB MINERALS

 

Video představuje celý proces těžby a zpracování živců pro další průmyslové využití.

 

Video představuje celý proces těžby a zpracování jílů pro další průmyslové využití.

 
Nahoru

Copyright © 2015 - 2024 LB MINERALS, s.r.o., Impressum