Produkty společnosti LB MINERALS / Jíly

Jíly jsou jemně zrnité sedimenty tvořené převážně jílovými minerály. Podle převažující složky se jedná o jíly kaolinitické, montmorillonitické a illitické. Různé typy jílů se liší svým vznikem, složením a z toho vyplývajícími technologickými vlastnostmi, které umožňují použití v různých odvětvích.

Nahoru

Copyright © 2015 - 2022 LB MINERALS, s.r.o., Impressum