Produkty společnosti LB MINERALS / Živce

Živce jsou bezvodé aluminosilikáty vzniklé krystalizací vyvřelých hornin a představují nejrozšířenější horninotvorný prvek. Podle převažující složky se jedná o živce draselné, sodno-draselné a sodno-vápenaté.

V roce 2015 jsme uvedli na trh produkty draselné živce Ž65K13, Ž65K20, Ž75K13 a Ž75k20 v kvalitě STABIL a také Ž60K25 a Ž70K20 v kvalitě MIKRO.

Nahoru

Copyright © 2015 - 2022 LB MINERALS, s.r.o., Impressum