Etický kodex zaměstnance společnosti LB MINERALS

Účel kodexu:

Účelem kodexu je jasně stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již navenek organizace nebo vůči sobě navzájem. Kodex obsahuje konkrétní ustanovení týkající se dodržování právních předpisů, etických norem a zásad, včetně interních pravidel a obchodní etiky, které platí pro každodenní práci.

Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec dodržovat, jsou zákonnost, kvalita a efektivnost práce, dodržování nestrannosti a rovného přístupu, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost.

Etický kodex

Klíčové hodnoty a všeobecné principy:

Výkonnost

Profesionalita a vysoká kvalita výrobků a služeb

Bezpečnost a zdraví

Životní prostředí

Řízení lidských zdrojů a vedení lidí

Vzájemný respekt a osobní chování

Nahoru

Copyright © 2015 - 2022 LB MINERALS, s.r.o., Impressum