Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zavedla společnost LB MINERALS, s.r.o., vnitřní oznamovací systém, který je určen fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o možném protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Zákonem.

Osobě, která má oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Zákona, a která podá v souladu se Zákonem oznámení prostřednictvím vnitřního nebo externího oznamovacího systému, bude poskytnuta ochrana ve smyslu Zákona. Tato ochrana spočívá např. v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým atd.). Ochrana však nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (vědomě nepravdivé oznámení). Dále bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Společnost LB MINERALS, s.r.o. v souladu se Zákonem přijímá oznámení pouze od oznamovatelů, kteří pro ni vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, čímž je myšleno:

  1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
  2. dobrovolnická činnost,
  3. odborná praxe, stáž, a to včetně ucházení se o takovou práci.

Přijímání oznámení od jiných, než výše uvedených osob je vyloučeno.

Oznámit lze ve smyslu Zákona pouze jednání, které:

vzor oznámení.pdf (178 kB) a informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení GDPR informace.pdf (165 kB)

Způsoby podání oznámení:

1) Vnitřní oznamovací systém

Oznámení je možné podat e-mailem na oznameni@lb-minerals.cz, nebo písemně na adresu LB MINERALS, s.r.o., pan Ing. Pavel Bárta, jednatel, Tovární 431, 330 12 Horní Bříza; na obálku uvést: „NEOTVÍRAT – určeno výhradně k rukám uvedeného adresáta", nebo telefonicky (ústně) na tel. 734 315 622, nebo osobně (ústně či písemně) po předchozí domluvě osobě příslušné pro přijímání a vyřizování oznámení. Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování oznámení je pan Ing. Pavel Bárta, jednatel, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

2) Skupinový oznamovací systém

Oznámení je možné podat i prostřednictvím oznamovacího systému skupiny Lasselsberger: https://lasselsberger.integrityline.org/index.php

3) Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení je také možné podat u Ministerstva spravedlnosti České republiky: https://oznamovatel.justice.cz/…at-oznameni/

Nahoru

Copyright © 2015 - 2024 LB MINERALS, s.r.o., Impressum