MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - MALOPRODEJ

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 1079, ze dne 21. října 2020, o přijetí krizového opatření, společnost LB MINERALS, s.r.o., IČO: 279 94 929, sídlem Tovární 431, 330 12 Horní Bříza, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22581, rozhodla o přijetí následujícího mimořádného opatření:

Ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. až do konce vyhlášeného nouzového stavu se přerušuje maloobchodní prodej zboží společnosti LB MINERALS, s.r.o. ve všech jejích provozech.

Velkoobchodní prodej pro zákazníky s uzavřenou kupní smlouvou zůstává nepřerušen.

V Horní Bříze dne 22. října 2020

Ing. Ladislav Matoušek – jednatel společnosti

Mgr. Jan Komiš – obchodní ředitel

Nahoru

Copyright © 2015 - 2022 LB MINERALS, s.r.o., Impressum