Systém energetického managementu

Společnost LB MINERALS, s.r.o. v měsíci červnu 2016 úspěšně prošla certifikačním auditem v rámci implementace normy ISO 50 001 a získala certifikát Systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50 001:2012, kterým prokazuje systémový přístup k plnění svých cílů, především snižování energetické náročnosti vlastních výrobních procesů.
Auditor společnosti LRQA provedl nezávislý externí audit, při němž nebyla nalezena žádná neshoda, pouze doporučení ke zlepšování. LB MINERALS tak vyhověla požadavkům novely zákona o hospodaření energií č. 103/2015 Sb. (Zákon č. 406/2000 Sb.) Efektivní hospodaření s energiemi je trend, který postupně přechází z kategorie výhoda pro podnikání do kategorie nezbytný požadavek doby.
Energetický management je souhrn všech činností, které vyhledávají oblasti s významnou spotřebou energií, monitorují energetickou náročnost a optimalizují ji s využitím systémových nástrojů. Management hospodaření s energií může mít okamžité výsledky v podobě finanční úspory za spotřebu energií, významnější je však jeho dlouhodobý přínos. Norma ISO 50 001 představuje souhrn požadavků, jejichž plnění vede k trvalému zvyšování energetické účinnosti v organizaci, a tím ke zlepšování konkurenčního postavení podniku na trhu.

Nahoru

Copyright © 2015 - 2019 LB MINERALS, s.r.o., Impressum