Projekt dotovaný z prostředků ESF

V rámci vzdělávacího projektu s názvem „Chopme se šance – tedy školení. Zvyšování odborných a klíčových vědomostí a dovednosti zaměstnanců firmy LB MINERALS, s.r.o.“ vedeného pod registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/94­.00474 byli vzděláváni vybraní zaměstnanci společnosti LB MINERALS, s.r.o.. Projekt byl zahájen v dubnu 2013 a ukončen v březnu 2015, byl financován z prostředků ESF ČR prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Do projektu bylo zapojeno 159 zaměstnanců, konkrétně z řad vyššího a středního managementu, TH zaměstnanci z obchodního oddělení, ekonomického oddělení, nákupu, investic, laboratoří a administrativy. Dále také mistři a vedoucí zaměstnanci z výroby. Absolvovali 6 klíčových aktivit, z nichž každá byla zaměřena na jinou oblast (legislativu, měření, vedení pracovníků a obchodní znalosti, počítačové, administrativní a jazykové dovednosti). Realizací vzdělávacího projektu se zvýšila odborná kompetence zaměstnanců a konkurenceschop­nost firmy.

Nahoru

Copyright © 2015 - 2024 LB MINERALS, s.r.o., Impressum