Pro žáky a studenty

Základní školy

Žáci 9. tříd se rozhodují o svém dalším profesním životě a podávají přihlášky na střední školy a odborná učiliště. Naší snahou je přiblížit studentům jednu z možných variant navazujícího studia a možnost stát se tak součástí naší společnosti. Organizujeme exkurze ve výrobních jednotkách, kde mají žáci možnost seznámit se s výrobním provozem, novými technologiemi. Navštěvujeme základní školy a snažíme se žákům představit formou prezentace, následné diskuze naši společnost.

Střední školy a střední odborná učiliště

Technické školy a odborná učiliště
Studentům středních průmyslových a odborných škol se zaměřením na strojírenství a elektro, ale i studentům středních odborných učilišť nabízíme možnost absolvování povinné placené praxe přímo v našich výrobních jednotkách. V uvedených závodech je pověřena zodpovědná osoba, která se po dobu praxe studentům plně věnuje. Spolupracujeme např. se Středním odborným učilištěm elektrotechnickým Skvrňany, ale i s řadou dalších. Absolventi, kteří s námi během studia spolupracují, mohou být následně přednostně přijati do pracovního poměru.

Keramické školy
Podporujeme studenty se zájmem o keramický průmysl a chemii. Pro tyto studenty je studium na keramických školách jasnou volbou. Možnost tohoto typu studia nabízí Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, a Střední průmyslová škola keramická a sklářská škola v Karlových Varech. Jsme si vědomi toho, že studium na těchto školách může být pro rodinu finančně náročné. Studentům přispíváme na ubytování a dopravu.

Vysoké školy

Obor chemické technologie
Dlouhodobě spolupracujeme s vysokými školami se zaměřením na chemické technologie, zejména s VŠCHT v Praze, a mnozí z absolventů jsou našimi zaměstnanci. Snažíme se je ve studiu podporovat, spolupracujeme s nimi při semestrálních, bakalářských i diplomových pracích a umožňujeme absolvování povinné praxe přímo ve výrobních jednotkách. Vybrané studenty podporujeme finančně, formou stipendia i placených brigád.
Pravidelně se účastníme veletrhu pracovních míst, abychom představili naši společnost a přímo oslovili studenty. Absolventi chemických oborů zastávají v naší společnosti klíčové pracovní pozice s možností profesního růstu.

Obor elektro a strojní
Naše výrobní jednotky jsou v oblasti hutnictví a těžby vybaveny nejmodernějším strojním zařízením. V naší společnosti najdou uplatnění i ti z vás, kteří studují vysokou školu v oboru elektro nebo strojní. I studenty těchto oborů se snažíme ve studiu podporovat, spolupracujeme s nimi při semestrálních, bakalářských nebo diplomových pracích a umožňujeme absolvování povinné praxe přímo ve výrobních závodech. Vybrané studenty podporujeme finančně, formou stipendia i placených brigád.
Spolupracujeme se ZČU v Plzni, zúčastňujeme se veletrhů pracovních příležitostí.

Nahoru

Copyright © 2015 - 2024 LB MINERALS, s.r.o., Impressum